Vi är specialister med engagemang


Vi på JASPER är konsulter med starkt engagemang och vi brinner alla för våra specifika områden. 


Vi hjälper gärna med både punktinsatser och längre strategisk arbete. Vi kommer till er som en enstaka resurs eller som ett helt team med olika kompetens.

Test & QA

Vad är kvalité för dig? För oss är det allt från att koden och alla integrationer ska hålla ihop och samspela till att det man utvecklar ska fylla sitt syfte, följa grafiska riktlinjer och vara användarvänligt.

Det handlar om att tjänsten eller systemet man utvecklar ska kännas snabbt och att det är responsivt, samt att användarna får det resultat som de förväntar sig utan en massa fel eller avbrott på vägen.


Kvalitetsledning

En QA ser till att begreppet kvalitet genomsyrar hela organisationen och helhetsupplevelsen i den lösning som tas fram.

Apputveckling

Vi har erfarenhet av både stora och små approjekt för både iOS, tvOS samt Android. 
Vi tänker skalbarhet i våra lösningar där kvalitet och pålitlighet är vårt kännetecken.

Behöver era appar ett automatiserat flöde med continuous integration samt continuous delivery för att samspela med era övriga projektsplaner? Behöver era appar stöd för samtliga formfaktorer eller behöver ni en mindre lösning för en specifik målgrupp.

Våra apputvecklare är tvärfunktionella och täcker in samtliga aspekter av apputvecklingen. Vi arbetar nära UX/UI för optimal upplevelse som baseras på de guidelines som tagits fram för respektive plattform, och vi är med från koncept till färdig produkt.

Customer Experience

UX-strategi & research

Vi hjälper er hela vägen från förstudie till uppföljning och vidareutveckling av helhetskoncept för digitala upplevelser (webb, app, system/tjänst)

Genom att jobba agilt och med kontinuerliga avstämningar med slutanvändarna (prototyper, användartest och undersökningar) säkrar vi upplevelsen blir rätt designad. 


Varumärke & design 

Vi har en gedigen erfarenhet av att ta fram och bygga varumärken och designlösningar. Från formulering av värdeord till slutligt resultat som resulterar i grafiska koncept, guidelines, designsystem och grafiska profiler.

Krav

Kravområdet är länken mellan verksamhet, användare och utvecklare.

Vi som kravare samlar in verksamhetens behov (genom att hålla i workshops och kravmöten), vi undersöker hur system/tjänster används (vi observerar, intervjuar, användartestar och gör undersökningar)
Sen ser vi till att utvecklingen sker enligt de krav och behov som är uppsatta. 
Noggrannhet och öppenhet är nyckelkompeteser för oss kravare.

Front-end

Vi utvecklare på JASPER använder de senaste teknikerna och ramverken för att utveckla grafiska gränsnitt som uppfyller användarnas och verksamhetens behov.

Vi frond-endutvecklare är lagspelare med vana för det agila arbetssättet. Att vara uppdaterade med senaste tekniken och att brinna för utveckling i stort är grunden i vår kompetens. Innovation och hög kreativitet är våra ledord.


JASPER är en del av Sylog


JASPER är en del av Sylog.

Tillsammans är vi över 500 specialiserade konsulter inom IT.

Vi finns i Stockholm, Linköping och Göteborg.