Vi är specialister med starkt engagemang


Vi på JASPER är konsulter med starkt engagemang och vi brinner alla för våra specifika områden. 


Vi hjälper gärna med både punktinsatser och längre strategiskt arbete. Vi kommer till er som en enstaka resurs eller som ett helt team med olika kompetenser.

Test & QA

Vad är kvalité för dig? För oss är det allt från att koden och alla integrationer ska hålla ihop och samspela till att det man utvecklar ska fylla sitt syfte, följa grafiska riktlinjer och vara användarvänligt.

Det handlar om att tjänsten eller systemet man utvecklar ska kännas snabbt och att det är responsivt, samt att användarna får det resultat som de förväntar sig utan en massa fel eller avbrott på vägen.


Kvalitetsledning

En QA ser till att begreppet kvalitet genomsyrar hela organisationen och helhetsupplevelsen i den lösning som tas fram.

Apputveckling

Vi har erfarenhet av både stora och små approjekt för både iOS, tvOS samt Android. 
Vi tänker skalbarhet i våra lösningar där kvalitet och pålitlighet är vårt kännetecken.

Behöver era appar ett automatiserat flöde med continuous integration samt continuous delivery för att samspela med era övriga projektsplaner? Behöver era appar stöd för samtliga formfaktorer eller behöver ni en mindre lösning för en specifik målgrupp.

Våra apputvecklare är tvärfunktionella och täcker in samtliga aspekter av apputvecklingen. Vi arbetar nära UX/UI för optimal upplevelse som baseras på de guidelines som tagits fram för respektive plattform, och vi är med från koncept till färdig produkt.

Customer Experience

UX-strategi & research

Vi hjälper er hela vägen från förstudie till uppföljning och vidareutveckling av helhetskoncept för digitala upplevelser (webb, app, system/tjänst)

Genom att jobba agilt och med kontinuerliga avstämningar med slutanvändarna (prototyper, användartest och undersökningar) säkrar vi upplevelsen blir rätt designad. 


Product designer / UX / UI
Vi har Product design och/eller UX/UI-kompetens som har erfarenhet av att jobba i cross functionella teams. Med slutanvändarfokus och stöd från research arbetar vi fram underlag och flöden för användartest, designsystem och underlag för utveckling. 


Varumärke & design 

Vi har även en gedigen erfarenhet av att ta fram och bygga varumärken och designlösningar och koncept. Från formulering av värdeord till slutligt resultat som resulterar i grafiska koncept, guidelines, designsystem och grafiska profiler.

Agil coaching

Som all coaching handlar den agila coachingen om att ställa rätt frågor. Som Agil coach sitter du inte själv på alla svar men behöver finnas för att stötta med frågor, lyssna, bidra med erfarenheter och våga ställa rätt frågor. 


Att agera som Agil coach handlar om att alltid ha på sig den “agila ryggsäcken”, att kliva in och ur roller som exempelvis facilitator, mentor, agil expert, lärare, rådgivare men framför allt att ha förmågan att kunna avgöra vilken situation som kräver vilken roll. 


Eftersom man rör sig över hela organisationen behövs kunskap om både teknik, processer, förändringsledning och produktutveckling, allt för att du som coach ska kunna förstå sammanhanget och identifiera utmaningar. För att trivas i rollen finns vissa utmärkande egenskaper, genom att lyssna, vara nyfiken och öppen kommer du väldigt långt, men framför allt behöver du sätta människan i fokus.

Krav

Kravområdet är länken mellan verksamhet, användare och utvecklare.

Vi som kravare samlar in verksamhetens behov (genom att hålla i workshops och kravmöten), vi undersöker hur system/tjänster används (vi observerar, intervjuar, användartestar och gör undersökningar)
Sen ser vi till att utvecklingen sker enligt de krav och behov som är uppsatta. 
Noggrannhet och öppenhet är nyckelkompeteser för oss kravare.

Front-end

Vi utvecklare på JASPER använder de senaste teknikerna och ramverken för att utveckla grafiska gränsnitt som uppfyller användarnas och verksamhetens behov.

Att vara frond-endutvecklare innebär att man är en lagspelare med vana för det agila arbetssättet.


När man är frontendare krävs att man är uppdaterad med senaste tekniken och att man verkligen brinner för utveckling i stort. Innovation och kreativitet är grunden till att hålla hög kompetens.